Úny község honlapja

"Csendes kis falucska Úny itt a világ közepén ...

Tisztelt Önkormányzat!

Kérjük tájékoztassák a lakosságot, hogy reggel 5:00 órára helyezzék ki ürítésre alkalmas módon az edényeket, mert a nagy hőségre való tekintettel előbb indulnak a járataink.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Vertikal Group Polgárdi Központ

Tájékoztató

Többen kérdezték, kérdezik, hogy hogyan fog működni a képviselő-testület a 2024. június 9-i önkormányzati választások után.

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.)

146/J. § (1) E §-t a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választására kell alkalmazni.

(2) Ahol e törvény a választáshoz, a választás eredményének jogerős megállapításához, illetve a választás napjához jogkövetkezményt fűz, ott a jogkövetkezmény alkalmazásának kezdő időpontjaként 2024. október 1. napját kell érteni.

(3) Az Alaptörvény ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK rész 27. cikke alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását követő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán hivatalban lévő képviselő-testület és polgármester megbízatása 2024. október 1-jéig tart.

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választását követően 2024. október 1-jéig nem dönthet a képviselő-testület feloszlásáról.

Az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2024. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Módosító törvény) többek között a Mötv. módosításáról is rendelkezett.

Az Mötv. módosításának célja 2024. június 9. – 2024. október 1. közötti időszakra vonatkozóan átmeneti szabályozás kialakítása az önkormányzatok működőképességének biztosítására, valamint az önkormányzati csődbiztos kijelölésének megtámadására vonatkozó rendelkezések kiegészítése.

A fenti cél megvalósulása érdekében a Módosító törvény az Mötv. Átmeneti rendelkezések alcímét 2024. június 9. napjától a következő 146/L. §-sal egészíti ki:

"146/L. § (1) A 2024. június 9. és 2024. október 1. közötti időszakban a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, vármegyei közgyűlésnek (a továbbiakban együtt: képviselő-testület) feladat- és hatásköreit a polgármester, főpolgármester, vármegyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) gyakorolja, ha

a) a megválasztott önkormányzati képviselők száma a képviselő-testület működéséhez szükséges létszám alá csökken, vagy

b) a képviselő-testület két egymást követő alkalommal, illetve a 135. § (2) bekezdése alapján összehívott ülése

ba) határozatképtelen, vagy

bb) határozatképes, de a napirendre tűzött kérdésekben nem dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben és időszakban a polgármester tartós akadályoztatása vagy a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén a képviselő-testület és a polgármester feladat- és hatásköreit az alábbi sorrendben

a) az alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés alelnöke (a továbbiakban együtt: alpolgármester),

b) a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a feladat- és hatáskörök gyakorlását vállaló, a szervezeti és működési szabályzatban a képviselő-testület ülésének összehívására és vezetésére kijelölt önkormányzati képviselő,

c) a feladat- és hatáskörök gyakorlását vállaló, a kormányhivatal által kijelölt önkormányzati képviselő, vagy

d) a kormányhivatal vezetője gyakorolja

(3) A kormányhivatal vezetője a (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben törvény felhatalmazása hiányában önkormányzati rendeletet nem alkothat, az önkormányzat működéséhez szükséges halaszthatatlan döntéseket akkor hozhatja meg, ha annak fedezete az önkormányzat költségvetésében biztosított."