Magyar Falu Program

Ide írhatsA Magyar Falu Program keretében Úny községben megvalósult fejlesztések

Művelődési ház belső felújítás, hangosítás kiépítése (2019.)

Elnyert támogatás összege 6.690.889 Ft.

Közösségi és kulturális építmények építése és külső és belső tereinek felújítása: 4.750.418 Ft

Közösségi beltéri és kapcsolódó kültéri programok szervezése, eszköbeszerzés:1.940.471 Ft

A támogatás intenzitása 100 %-os.

Műszaki átadás: 2020. február 5.

Úny Község Önkormányzata a Magyar Falu Program MFP-NHI/2019 kódszámú "Nemzeti és helyi identitástudat erősítése" alprogram pályázati forrása segítségével megvalósította a településen közösségi célt szolgáló Művelődési Ház belső felújítását és a színpadi technika kiépítését. A színpaddal rendelkező közösségi tér álmennyezetének helyreállítása, lámpatestek cseréje és a helység kifestése, a lambéria átfestése és a harmonika ajtó cseréje történt meg. Az épület belső tereinek felújításával egy korszerű, jó állapotban lévő épület került a helyi közösségi társadalom kezébe.

A színpadi technika kialakításakor a helyiség méretét és a megrendezésre kerül programok változatosságát figyelembe véve hangosításhoz szükséges berendezések és zene keverőpult került beszerzésre.

Változatos gyermek és ifjúsági programok, évszakhoz és ünnepekhez köthető rendezvények, falunapi események megrendezésre vár az épület.

A felújított épület a benne helyt adó tevékenységek megvalósulásán keresztül támogatja a település közösségi kohézióját. Az elérhető szolgáltatások a helyi kultúra és hagyományok megerősítését szolgálják. A generációkat megszólító események hozzájárulnak a közösségek közötti kommunikációhoz.

Az Únyi Óvoda udvarának eszközfejlesztése (2019.)

Elnyert támogatás összege 4.999.609Ft.

A támogatás intenzitása 100 %-os.

Műszaki átadás: 2020. április 13.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvoda udvar című, MFP-OUF/2019 kódszámú pályázati kiírás támogatásával megvalósult program célja a mai kor elvárásainak megfelelő udvari játékok beszerzése és telepítése volt, jó minőségben. A felújított játszó udvar nagy mértékben javítja az intézmény tevékenységének a színvonalát.

Beépített játékok:

- Fészekhinta (cikkszám: 8005),

- Játszóvár (cikkszám: 7117),

- Tehervagon (cikkszám: 4058),

- Ló rugós játék (cikkszám: 5011),

- Bálna rugós játék (cikkszám: 5014).

Úny Község Önkormányzata közterület karbantartást szolgáló eszközparkjának bővítése (2020.)

Elnyert támogatás összege 3.332.204Ft.

A támogatás intenzitása 100 %-os.

Programzárás: 2020. november 6.

Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-KKE /2020. kódszámú "Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés" című alprogramon elnyert támogatásból beszerzett munkagépek:

- 1db GREFFET Discover G-1800 árokmaró és tisztító gép. Alkalmas a csapadékvíz elvezető árkok karbantartási, állapotjavítási, profilozási, árokrendezési feladatok ellátására, továbbá külterületi közutak vízelvezető földárkainak, csatornáinak kialakítására, tisztítására.

- 1 db GardenGo TM-180H rotációs fűnyíró-asztal, árokpartok, útpadkák, gyomos, gazos önkormányzati tulajdonú területek, bokrok, sövények vágásához, parlagfűirtáshoz.

- 2 db STIHL FS 460 C-EM benzines fűkasza, mint kisebb kézi működtetésű gép, a keskeny rézsűs, traktorral nem megközelíthető területek vágására.

Az önkormányzati közutak rendszeres karbantartást igényelnek, amihez megfelelő eszközök szükségesek. Az önkormányzat már rendelkezett saját traktorral és néhány munkagéppel.

Jelen pályázat keretében a rendelkezésre álló munkagépek palettájának a bővítése volt a cél.

Falugondnoki busz beszerzése az únyi falugondnoki szolgálat részére (2020.)

Elnyert támogatás összege 13.893.510 Ft.

A támogatás intenzitása 100 %-os.

Programzárás: 2021. január 11.

Úny Község Önkormányzata 2020. július 1-től működtet falugondnoki szolgálatot. A szolgálat ellátásához kötelezően előírt saját jármű beszerzésére nem állt rendelkezésre anyagi fedezet. Jelen pályázat benyújtásával az ehhez szükséges anyagiakat sikerült előteremteni, amit külön is köszönünk.

A Magyar Falu Program keretében "Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése" című, MFP-TFB/2020 kódszámú alprogram pályázati támogatásából egy FIAT Talento Panorama típusú, 8+1 fő, vagy rokkantkocsival közlekedő személy szállítására alkalmas gépjármű került beszerzésre.

A falugondnoki szolgáltatás feladatellátása következtében csökkennek a sajátos kistelepülési hátrányok. A szolgáltatás szinte mindenre kiterjedő segítségnyújtást jelent. A lakossággal való bizalmi viszony erősebb, hatékonyabban és magasabb színvonalon működik a szociális ellátórendszert. Első sorban a nyugdíjasok és a kiemelten egészségügyi okokból rászorulók igénylik a szolgáltatást. Az egyedül élő, idős személyek részére szinte az egyetlen kapcsolatot a falugondnoki szolgálat jelenti a közösségi élettel.

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét tekintve is nagy előrelépést jelent a falugondnoki szolgáltatás. A betegek orvoshoz, vizsgálatokra szállításával és gyógyszereik beszerzésével olyan egészségügyi alapfeladat ellátáshoz nyújt segítséget, amelyet jelenleg esetleg csak nagy nehézségek

árán, sokkal nagyobb költségráfordítással tudnának a célszemélyek igénybe venni. Elmondhatjuk, hogy az egészségügyileg rászorultak esetén a szolgáltatás igénybevétele mindenki számára előnyös.

Különösen igaz ez napjainkban, amikor is a koronavírust megelőző oltásokra való idős emberek szállítását is meg kell oldani. További jó szolgálatot jelent a veszélyhelyzet alatt a szociális étkeztetésben résztvevők ebédjének a házhoz szállítása, ami napi átlagban 25 adagot jelent. Az étel házhoz szállításával párhuzamosan történik az otthonról nehezen kimozdulók részére az igényelt bevásárlások bonyolítása is. A bevásárlás és egyéb napi ügyek intézése a 4 fő házi gondozottnál állandó napi feladatot jelent.

Reményeink szerint a veszélyhelyzet feloldása után a gépjármű használatával lehetővé válik szorosabb társadalmi és szakmai kapcsolat kialakítása a környező településeken működő szociális alap- és szakosított ellátást nyújtó intézményekkel. Esetünkben ez azért is lényeges kérdés, mert a helyi Idősek Klubja 15 települést magába foglaló dorogi térségi társulás telephelyeként működik. A közös hivatalunkat községünkkel együtt három település alkotja.

Jelenleg szintén csak reménykedni tudunk abban, hogy a veszélyhelyzet megszűntével a helyi óvodások és iskolások szállításának a segítésével az intézményekben folyó nevelő-oktató munkát is tudjuk majd segíteni. Pl uszodába szállítással, a környező települések kulturális eseményeinek a látogatásával stb.

Úny község első közterületi játszótere című

A Magyar Falu Program keretében Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2021 című, MFP-OJKJF/2021 kódszámú pályázati kiírás támogatásával megvalósult programról

A pályázati kiírásra benyújtott pályázatában és annak mellékleteiben rögzített projekt  megvalósítására, elszámolhatóköltségeinek finanszírozására Úny Község Önkormányzata vissza nem terítendő költségvetési támogatásban részesült,  közterületi játszótér építésére.

A vissza nem terítendő támogatás összege 4 997 399 Ft, azaz négymillió-kilencszáz-kilencvenhétezer-háromszázkilencvenkilenc forint.

Annak érdekében, hogy az elnyert támogatást teljes egészében játékok beszerzésére tudjuk fordítani, a földmunkákat és a homok beszerzését az önkormányzat magára vállalta. Köszönettel tartozunk Csúcs Gábor úrnak, aki ingyen és bérmentve biztosított gépet a földmunkák elvégzéséhez.

Az önkormányzat ~1 millió Ft-ot tett hozzá a program megvalósításához.Összegzésként elmondható, hogy Művelődési ház udvarán tervezett fejlesztés fő célja a terület funkcióbővítése játszótéri eszközök, minél szélesebb korosztályt kiszolgálva, beszerzése és telepítése jó minőségben megtörtént. A kialakított játszótér nagy mértékben javítja az intézmény tevékenységének a színvonalát, ezen keresztül pozitív hatással van a község közösségformáló erejére.