Magyar Falu Program

A Magyar Falu Program keretében megvalósult fejlesztések


Művelődési ház belső felújítás, hangosítás kiépítése (2019.)

Elnyert támogatás összege 6.690.889 Ft.

Közösségi és kulturális építmények építése és külső és belső tereinek felújítása: 4.750.418 Ft

Közösségi beltéri és kapcsolódó kültéri programok szervezése, eszköbeszerzés:1.940.471 Ft

A támogatás intenzitása 100 %-os.

Műszaki átadás: 2020. február 5.

Úny Község Önkormányzata a Magyar Falu Program MFP-NHI/2019 kódszámú "Nemzeti és helyi identitástudat erősítése" alprogram pályázati forrása segítségével megvalósította a településen közösségi célt szolgáló Művelődési Ház belső felújítását és a színpadi technika kiépítését. A színpaddal rendelkező közösségi tér álmennyezetének helyreállítása, lámpatestek cseréje és a helység kifestése, a lambéria átfestése és a harmonika ajtó cseréje történt meg. Az épület belső tereinek felújításával egy korszerű, jó állapotban lévő épület került a helyi közösségi társadalom kezébe.

A színpadi technika kialakításakor a helyiség méretét és a megrendezésre kerül programok változatosságát figyelembe véve hangosításhoz szükséges berendezések és zene keverőpult került beszerzésre.

Változatos gyermek és ifjúsági programok, évszakhoz és ünnepekhez köthető rendezvények, falunapi események megrendezésre vár az épület.

A felújított épület a benne helyt adó tevékenységek megvalósulásán keresztül támogatja a település közösségi kohézióját. Az elérhető szolgáltatások a helyi kultúra és hagyományok megerősítését szolgálják. A generációkat megszólító események hozzájárulnak a közösségek közötti kommunikációhoz.

Az Únyi Óvoda udvarának eszközfejlesztése (2019.)

Elnyert támogatás összege 4.999.609Ft.

A támogatás intenzitása 100 %-os.

Műszaki átadás: 2020. április 13.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvoda udvar című, MFP-OUF/2019 kódszámú pályázati kiírás támogatásával megvalósult program célja a mai kor elvárásainak megfelelő udvari játékok beszerzése és telepítése volt, jó minőségben. A felújított játszó udvar nagy mértékben javítja az intézmény tevékenységének a színvonalát.

Beépített játékok:

- Fészekhinta (cikkszám: 8005),

- Játszóvár (cikkszám: 7117),

- Tehervagon (cikkszám: 4058),

- Ló rugós játék (cikkszám: 5011),

- Bálna rugós játék (cikkszám: 5014).

Úny Község Önkormányzata közterület karbantartást szolgáló eszközparkjának bővítése (2020.)

Elnyert támogatás összege 3.332.204Ft.

A támogatás intenzitása 100 %-os.

Programzárás: 2020. november 6.

Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-KKE /2020. kódszámú "Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés" című alprogramon elnyert támogatásból beszerzett munkagépek:

- 1db GREFFET Discover G-1800 árokmaró és tisztító gép. Alkalmas a csapadékvíz elvezető árkok karbantartási, állapotjavítási, profilozási, árokrendezési feladatok ellátására, továbbá külterületi közutak vízelvezető földárkainak, csatornáinak kialakítására, tisztítására.

- 1 db GardenGo TM-180H rotációs fűnyíró-asztal, árokpartok, útpadkák, gyomos, gazos önkormányzati tulajdonú területek, bokrok, sövények vágásához, parlagfűirtáshoz.

- 2 db STIHL FS 460 C-EM benzines fűkasza, mint kisebb kézi működtetésű gép, a keskeny rézsűs, traktorral nem megközelíthető területek vágására.

Az önkormányzati közutak rendszeres karbantartást igényelnek, amihez megfelelő eszközök szükségesek. Az önkormányzat már rendelkezett saját traktorral és néhány munkagéppel.

Jelen pályázat keretében a rendelkezésre álló munkagépek palettájának a bővítése volt a cél.

Falugondnoki busz beszerzése az únyi falugondnoki szolgálat részére (2020.)

Elnyert támogatás összege 13.893.510 Ft.

A támogatás intenzitása 100 %-os.

Programzárás: 2021. január 11.

Úny Község Önkormányzata 2020. július 1-től működtet falugondnoki szolgálatot. A szolgálat ellátásához kötelezően előírt saját jármű beszerzésére nem állt rendelkezésre anyagi fedezet. Jelen pályázat benyújtásával az ehhez szükséges anyagiakat sikerült előteremteni, amit külön is köszönünk.

A Magyar Falu Program keretében "Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése" című, MFP-TFB/2020 kódszámú alprogram pályázati támogatásából egy FIAT Talento Panorama típusú, 8+1 fő, vagy rokkantkocsival közlekedő személy szállítására alkalmas gépjármű került beszerzésre.

A falugondnoki szolgáltatás feladatellátása következtében csökkennek a sajátos kistelepülési hátrányok. A szolgáltatás szinte mindenre kiterjedő segítségnyújtást jelent. A lakossággal való bizalmi viszony erősebb, hatékonyabban és magasabb színvonalon működik a szociális ellátórendszert. Első sorban a nyugdíjasok és a kiemelten egészségügyi okokból rászorulók igénylik a szolgáltatást. Az egyedül élő, idős személyek részére szinte az egyetlen kapcsolatot a falugondnoki szolgálat jelenti a közösségi élettel.

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét tekintve is nagy előrelépést jelent a falugondnoki szolgáltatás. A betegek orvoshoz, vizsgálatokra szállításával és gyógyszereik beszerzésével olyan egészségügyi alapfeladat ellátáshoz nyújt segítséget, amelyet jelenleg esetleg csak nagy nehézségek árán, sokkal nagyobb költségráfordítással tudnának a célszemélyek igénybe venni. Elmondhatjuk, hogy az egészségügyileg rászorultak esetén a szolgáltatás igénybevétele mindenki számára előnyös.

Különösen igaz ez napjainkban, amikor is a koronavírust megelőző oltásokra való idős emberek szállítását is meg kell oldani. További jó szolgálatot jelent a veszélyhelyzet alatt a szociális étkeztetésben résztvevők ebédjének a házhoz szállítása, ami napi átlagban 25 adagot jelent. Az étel házhoz szállításával párhuzamosan történik az otthonról nehezen kimozdulók részére az igényelt bevásárlások bonyolítása is. A bevásárlás és egyéb napi ügyek intézése a 4 fő házi gondozottnál állandó napi feladatot jelent.

Reményeink szerint a veszélyhelyzet feloldása után a gépjármű használatával lehetővé válik szorosabb társadalmi és szakmai kapcsolat kialakítása a környező településeken működő szociális alap- és szakosított ellátást nyújtó intézményekkel. Esetünkben ez azért is lényeges kérdés, mert a helyi Idősek Klubja 15 települést magába foglaló dorogi térségi társulás telephelyeként működik. A közös hivatalunkat községünkkel együtt három település alkotja.

Jelenleg szintén csak reménykedni tudunk abban, hogy a veszélyhelyzet megszűntével a helyi óvodások és iskolások szállításának a segítésével az intézményekben folyó nevelő-oktató munkát is tudjuk majd segíteni. Pl uszodába szállítással, a környező települések kulturális eseményeinek a látogatásával stb.

Úny község első közterületi játszótere című

A Magyar Falu Program keretében Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2021 című, MFP-OJKJF/2021 kódszámú pályázati kiírás támogatásával megvalósult programról

A pályázati kiírásra benyújtott pályázatában és annak mellékleteiben rögzített projekt  megvalósítására, elszámolhatóköltségeinek finanszírozására Úny Község Önkormányzata vissza nem terítendő költségvetési támogatásban részesült,  közterületi játszótér építésére.

A vissza nem terítendő támogatás összege 4 997 399 Ft, azaz négymillió-kilencszáz-kilencvenhétezer-háromszázkilencvenkilenc forint.

Annak érdekében, hogy az elnyert támogatást teljes egészében játékok beszerzésére tudjuk fordítani, a földmunkákat és a homok beszerzését az önkormányzat magára vállalta. Köszönettel tartozunk Csúcs Gábor úrnak, aki ingyen és bérmentve biztosított gépet a földmunkák elvégzéséhez.

Az önkormányzat ~1 millió Ft-ot tett hozzá a program megvalósításához.Összegzésként elmondható, hogy Művelődési ház udvarán tervezett fejlesztés fő célja a terület funkcióbővítése játszótéri eszközök, minél szélesebb korosztályt kiszolgálva, beszerzése és telepítése jó minőségben megtörtént. A kialakított játszótér nagy mértékben javítja az intézmény tevékenységének a színvonalát, ezen keresztül pozitív hatással van a község közösségformáló erejére.

A Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021 alprogranja keretében 

Az únyi óvoda épületének tető és fedélszék felújítása 2021.

Elnyert támogatás összege 15.095.797 Ft.

A felújítás teljes összege: 19.260.847 Ft

Programzárás: 2022. május 04.

Az építési anyagok áremelkedése követleztében az önkormányzat ~4,2 millió Ft önerőt tett hozzá a program megvalósításához.

Úny Község Önkormányzata a 2528 Úny, Béke utca 1., hrsz.: 90 alatt található óvodaépület teljes tetőcseréjét valósította meg. A munkálatok során elbontásra került a régi palával fedett tetőszerkezet az oromfalak újjá lettek építve, új vasbetonkoszorúra került új fedélszék és tetőszerkezet megépítésre, a tető új cserépborítást kapott, amely alkalmas további energetikai korszerűsítési tervek megvalósítására. 


Felelős állattartás elősegítése Úny című

A Magyar Falu Program keretében

Felelős állattartás elősegítése - 2021 című,

MFP-FAE/2021 kódszámú pályázati kiírás támogatásával megvalósult programról

A pályázati kiírásra benyújtott pályázatában és annak mellékleteiben rögzített projekt megvalósítására, elszámolhatóköltségeinek finanszírozására Úny Község Önkormányzata vissza nem terítendő költségvetési támogatásban részesült, a felelős állattartás elősegítésére.

A vissza nem terítendő támogatás összege 1.397.100. Ft, azaz egymillió-háromszáz-kilencvenhétezer-egyszáz forint.