Pályázatok

Úny község csapadékvíz elvezetésének a fejlesztése 

 TOP 2.1.3-15-KO1—2016-00001

Kedvezményezett neve: Úny Község Önkormányzata

Projekt címe: Úny település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00001

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.01.

Az elnyert támogatás összege: 44 815 483 Ft

Támogatás mértéke: 100%

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A község közigazgatási területének északi részén összegyűlő víz, a Kossuth Lajos utca felső harmadát veszélyezteti. A belterületi szakaszra érve a helyenként növényzettel sűrűn benőtt meder a Kossuth Lajos utcával történőkereszteződése felett jelentős mértékben feliszapolódott az útban található híddal együtt. Ezen a részen nagyobb mennyiségű csapadékvíz esetén jelentős károk keletkezhetnek a környező lakóházak elöntése miatt. A mederszakasz kotrása és rendezése lehetővé teszi a Dózsa György utca irányából érkező árok alsó szakaszának rendezését és a csapadékvíz elvezetését is.

A Határ utca felől érkező csapadékvizek levezetése érdekében további meder profilozás és árok rekonstrukció szükséges a Dózsa György utcára merőlegesen, a Határ utca Dózsa György utcai keresztezésénél.

A Kossuth Lajos utca meglévő burkolt árkának rekonstrukciója a Határ utca felől érkező csapadékvíz elvezetésének biztosítására, a Kossuth utca Nefelejcs utca felőli ingatlanok védelme, valamint az útpálya további károsodásának megakadályozása érdekében szükséges.

A projekt összköltsége és az igényelt támogatás összege: 45 000 000 Ft

A projekt keretében vállalt bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmények hossza: 1 212 m

A program kivitelezési munkálatainak műszaki átadása 2018. december 3. napján volt.

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 

Fotók 50 %-os készültségről

Fotók 100 %-os készültségről

Orvosi rendelő tetőcseréje 

TOP-4.1.1.-15-KO1-2016-00013

Pályázati azonosító: TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00013

Főkedvezményezett: Úny Község Önkormányzata

Kedvezményezett: Dág Község Önkormányzata

Támogatás összege: 10.442.402 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úny és Dág településen

A projekt befejezési dátuma: 2020.09.30.

A fejlesztés helyszínei:

2528 Úny, Béke utca 1., hrsz: 90. és 2522 Dág, Széchenyi tér 35., hrsz: 467/1

Rövid összefoglaló:

Úny Község Önkormányzata Dág Község Önkormányzatával együtt 10,4 MFt támogatást nyert el az egészségügyi alapellátás fejlesztésére.

Úny esetében a rendelő épületnek a korszerűsítésére, a tetőszerkezet cseréjére került sor az Európai Uniós forrásból. Úny község rendelőjében a gyermek és háziorvosi vegyes, valamint a védőnői ellátás áll rendelkezésre a település lakossága számára az egészségügyi alapellátások körében. Az önkormányzat tulajdonában álló épület elavult és korszerűtlen volt. A rendelő épületét fel kellett újítani és a tetőszerkezetét kicserélni. A beruházás része volt az épület leromlott állapotban lévő tetőszerkezetének a cseréje, a rendelő helyiségek belső felújítása, az épület projektarányos akadálymentesítésének megoldása. A projekt részeként új eszközök beszerzésére is sor került.

A fejlesztést követően egy jól felszerelt, korszerű rendelő jött létre, ami az alapfeltétele a jó minőségű alapellátásnak, illetve a háziorvosi praxis és a védőnői ellátás folyamatos betöltöttségének.

Dág Község Önkormányzata eszközbeszerzést hajtott végre a támogatásból, amely a háziorvosi rendelő eszközparkjának a korszerűsítésére szolgált. Az eszközbeszerzés költsége 766.000 Ft volt és az alábbi eszközök megvásárlását foglalta magában:

 • 1 db EKG készülék
 • 1 db nővértáska
 • 1 db felkaros automata vérnyomásmérő
 • 1 db pulzoximéter ODI funkcióval
 • 1 db ultrahangos magasságmérő
 • 1 db testzsírmérő mérleg
 • 1 db elektronikus fonendoszkóp
 • 1 db "A" készenléti táska

A projekt eredményeként mindkét településen korszerűsödött az egészségügyi alapellátás.

Közbeszerzési dokumentáció

Felújítás előtt

Felújítás alatt

Felújítás után

Beszerzett eszközök

Hőszigetelés korszerűsítése az Únyi Óvodában 

TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00015

Kedvezményezett: Úny Község Önkormányzata

Projekt címe: Hőszigetelés korszerűsítse az Únyi Óvodában

Támogatás összege: 50 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00015

Projekt helyszíne: 2528 Úny Béke út 1.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.03.28.

Úny Község Önkormányzata 50 MFt, 100%-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a település óvodájának korszerűsítésére, épületenergetikai fejlesztésére.

Az Önkormányzat által fenntartott Únyi Óvoda épülete eredetileg nem óvodai célokra épült, jelenlegi formáját többszöri átalakítás után érte el, és 1990 óta folyamatosan óvodaként működik. Az épület korszerűtlen hő és vízszigeteléssel rendelkezik, mind a födém, mind a falak tekintetében. A nyílászárók és a belső fűtési rendszer megoldásai régiek, korszerűtlenek, cserére szorulnak.

Úny Község Önkormányzata a pályázati forrás segítségével az alábbi infrastrukturális fejlesztéseket hajtja végre:

 • korszerű gázkazán kerül felhelyezésre,
 • homlokzati, padlástéri födém, lapostető hőszigetelés, valamint csapadékvíz elleni szigetelés valósul meg, illetve új nyílászárók kerülnek beépítésre,
 • az épület fejlesztése mellett eszközbeszerzésre is sor kerül az óvodai ellátáshoz kapcsolódóan. A beszerezni kívánt bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök közvetlenül kapcsolódnak az óvodai neveléshez, gondozáshoz.

A kapcsolódó egyéb költségekkel és szolgáltatásokkal együtt a projekt teljes költségvetése 50.000.000 Ft.

A fejlesztésnek köszönhetően javul az ellátás minősége, a környezet modernebbé, élhetőbbé válik, ami hozzájárul a gyermekek egészséges fejlődéséhez.