TAK, TKR

Települési Arculati Kézikönyv (TAK)

Településképi rendelet (TKR)

Tájékoztatás

  

Úny Község Önkormányzata Települési Arculati Kézikönyvének (TAK) és a településkép védelméről szóló rendelettervezetének (TKR) közösségi véleményezési határideje lejárt. A javasolt módosítások után a Képviselő-testület hatósági véleményezésre alkalmasnak találta a dokumentumokat. 

A Lechner Tudásközpont honlapján a kötelező 21 napos közzététel  a hatósági véleményezésre letelt. A szükséges módosítások megtörténtek.                          Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TAK-ot a 2017. november 30-i, a TKR-t pedig a 2017. december 11-i ülésén jóváhagyta.