VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Kedvezményezett: Úny Község Önkormányzata

Máriahalom Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve: A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

A projekt címe: Máriahalom és Úny községek útjainak kezeléséhez szükséges erő- és munkagépek beszerzése

A projekt azonosítószáma: 1826283440

Támogatás összege: 19.999.972 Ft

Támogatás mértéke: 85 %

Rövid összefoglaló:

A két 1000 fő alatti község szomszédos, közigazgatási értelemben határos település, 3,2 km-re fekszenek egymástól, ezért a közös gépbeszerzés kézenfekvő és költséghatékony.

Az utak rendszeres karbantartást igényelnek, amit eszközök hiányában jelenleg vállalkozók bevonásával végeztetnek az önkormányzatok. Fő cél, hogy megszűnjön a vállalkozóktól való függés, a szükséges munkák folyamatosan végezhetőek legyenek, a gazdasági szereplők földjeikre való eljutása könnyebb legyen. A program során beszerzésre kerül két multifunkcionális erőgép, amelyek a rájuk függesztett munkagépekkel alkalmasak a karbantartási, állapotjavítási, profilozási, árokrendezési feladatok ellátására.

A beszerzendő gépek a következők:

Erőgépek: 2 db traktor

Függesztett munkagépek:

Padkakasza - árokpartok, útpadkák, gyomos, gazos területek, bokrok, sövények vágásához;

Talajmaró - talaj előkészítés, földút felszínének fellazítása, egyenetlen részek feltörése;

Tolólap - talaj egyengetés, ömlesztett anyag terítés, hó tolás;

Só- és granulátumszóró - fagyásmentesítő anyag kiszórása, csúszásmentesítés;

Rézsű kasza - fű, bokor, cserjék és egyéb más növények vágása az utak mentén;

Árokásó adapter - út melletti vízelvezető árkok tisztítása, bővítése, karbantartása;

Gödörfúró - gödrök fúrása;

Árokmaró és -tisztító gép - utak vízelvezető árkainak, csatornáinak kialakítása, tisztítása;

Vonólap - terület egyengetése, földút felszínének marása, ömlesztett anyag terítése.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.

Únyon lévő gépek

Máriahalomon lévő gépek